Global Industry
Summit                     

Cykliczne spotkania pro­fe­sjo­na­li­stów ze świata biznesu. Decyzyjność, precyzja, strategie, know-how i nowoczesne te­chno­lo­gie w jednym miejscu. Dołącz do elitarnej grupy najlepiej za­rzą­dza­nych i najbardziej inno­wa­cy­jnych przedsiębiorstw z całego świata.

Global Industry Summit: miejsce, w którym niemożliwe staje się faktem.

 
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
O forum

O FORUM

 

Produkcja to jeden z naj­wa­żniej­szych sek­tor­ów świa­to­wej go­spo­dar­ki. Przemysł, nauka, in­no­wa­cje, kon­ta­kty – to po­łą­czo­ne ze sobą na­czy­nia dzi­siej­szej, glo­bal­nej wioski. Global Industry Summit jest od­po­wie­dzią na rosnącą presję braku czasu po­łą­czo­ną z ko­nie­czno­ścią utrzy­my­wa­nia wy­śru­bo­wa­nych wy­ni­ków sprzedaży.

 
CZYTAJ WIĘCEJ
Opinie

PRZYKŁADOWE REFERENCJE

 
 
 
 
Kontakt

KONTAKT

 
 
 
 
 
 
 
KellySo logo
 

Jednym z fundamentów firmy KellySo jest wieloletnie doświadczenie jego założyciela przy realizacji kluczowych inwestycji wielu globalnych firm. Background KellySo to także łączenie przedsiębiorców, współpraca świata nauki i biznesu, organizacja konferencji o znaczeniu międzynarodowym czy też misji inwestycyjnych na wielu rynkach kluczowych dla gospodarki światowej. Dzięki współpracy z międzynarodowymi korporacjami oraz najważniejszymi instytucjami z otoczenia biznesu KellySo zagwarantuje profesjonalną realizację Twoich celów. Już dziś dołącz do najlepszych!

 
Doradztwo
 • doradztwo w procesie prowadzenia projektów inwestycyjnych,
 • pomoc prawna związana z działalnością biznesową,
 • wyszukiwanie lokalizacji inwestycyjnych,
 • business development,
 • ubezpieczenia,
 • inne.
 
Spotkania biznesowe
 • cykliczne konferencje,
 • kojarzenie firm,
 • pomoc w dotarciu do przedstawicieli sektora publicznego oraz prywatnych przedsiębiorców,
 • misje inwestycyjne, wyjazdy szkoleniowe,
 • targi.
 
Promocja
 • działania promocyjne i marketingowe,
 • organizacja eventów związanych z rocznicą działalności firmy czy spotkań firmowych,
 • planowanie i produkcja materiałów informacyjnych.
 
Kapitał Ludzki
 • pomoc w wyszukiwaniu odpowiednich pracowników,
 • organizacja szkoleń, wyjazdów integracyjnych,
 • talent development.

 

 
kontakt

KONTAKT

 
Piotr Sowłowiec

Więcej informacji na temat
Global Industry Summit

Piotr Sowłowiec

Managing Director

tel. +48 608 558 951
mail: piotr.sowlowiec@gmail.com

 

KellySo

ul. Kamionkowska 47/3, 03-812 Warszawa, Polska
NIP 542-153-02-87


Numer r-ku bankowego:

Alior Bank SA Oddział Wrocław
18 2490 0005 0000 4000 3067 3251
 
MASZ PYTANIA?